Conjugation.com automatically conjugates over 5500 latin verbs: regular & irregular verbs,all tenses, all forms, all voices.

Latin conjugation of the verb "aginā́re" in Tense
Active

Basic Forms

 • Infinitive
 • aginā́re
 • Present participle
 • agināns
 • Future participle
 • aginātúrus
 • Gerund
 • aginándum
Indicative

Present

 • aginō
 • aginās
 • aginat
 • aginā́mus
 • aginā́tis
 • aginant

Imperfect

 • aginā́bam
 • aginā́bās
 • aginā́bat
 • aginābā́mus
 • aginābā́tis
 • aginā́bant

I Future

 • aginā́bō
 • aginā́bis
 • aginā́bit
 • aginā́bimus
 • aginā́bitis
 • aginā́bunt

Perfect

 • aginā́vī
 • agināvístī
 • aginā́vit
 • aginā́vimus
 • agināvístis
 • agināvḗrunt

Pluperfect

 • aginā́veram
 • aginā́verās
 • aginā́verat
 • agināverā́mus
 • agināverā́tis
 • aginā́verant

II Future

 • aginā́verō
 • aginā́veris
 • aginā́verit
 • agināvérimus
 • agināvéritis
 • aginā́verint
Conjunctive

Present

 • aginem
 • aginēs
 • aginet
 • aginḗmus
 • aginḗtis
 • aginent

Imperfect

 • aginā́rem
 • aginā́rēs
 • aginā́ret
 • aginārḗmus
 • aginārḗtis
 • aginā́rent

Perfect

 • aginā́verim
 • aginā́veris
 • aginā́verit
 • agināvérimus
 • agināvéritis
 • aginā́verint

Pluperfect

 • agināvíssem
 • agināvíssēs
 • agināvísset
 • agināvissḗmus
 • agināvissḗtis
 • agināvíssent

Passive

Nominal Forms

 • Infinitive
 • Perfect participle
Indicative

Present

 • aginor
 • aginā́ris
 • aginā́tur
 • aginā́mur
 • aginā́minī
 • aginántur

Imperfect

 • aginā́bar
 • aginābā́ris
 • aginābā́tur
 • aginābā́mur
 • aginābā́minī
 • aginābántur

I Future

 • aginā́bor
 • aginā́beris
 • aginā́bitur
 • aginā́bimur
 • aginābíminī
 • aginābúntur

Perfect

 • aginā́tus sum
 • aginā́tus es
 • aginā́tus est
 • aginā́tī sumus
 • aginā́tī estis
 • aginā́tī sunt

Pluperfect

 • aginā́tus eram
 • aginā́tus erās
 • aginā́tus erat
 • aginā́tī erāmus
 • aginā́tī erātis
 • aginā́tī erant

II Future

 • aginā́tus erō
 • aginā́tus eris
 • aginā́tus erit
 • aginā́tī erimus
 • aginā́tī eritis
 • aginā́tī erunt
Conjunctive

Present

 • aginer
 • aginḗris
 • aginḗtur
 • aginḗmur
 • aginḗminī
 • aginḗntur

Imperfect

 • aginā́rer
 • aginārḗris
 • aginārḗtur
 • aginārḗmur
 • aginārḗminī
 • aginārḗntur

Perfect

 • aginā́tus sim
 • aginā́tus sīs
 • aginā́tus sit
 • aginā́tī sīmus
 • aginā́tī sītis
 • aginā́tī sint

Pluperfect

 • aginā́tus essem
 • aginā́tus essēs
 • aginā́tus esset
 • aginā́tī essēmus
 • aginā́tī essētis
 • aginā́tī essent